Polityka fiskalna

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Polityka fiskalna

Polityka fiskalna jest elementem polityki finansowej państwa, której podstawowym celem jest złagodzenie skutków cyklu koniunkturalnego (czytaj na stronie cykl koniunkturalny) .

Za politykę fiskalną bezpośrednio odpowiada rząd. Polityka fiskalna w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego ma za zadanie:

 • stymulacji wzrostu inwestycji i konsumpcji kosztem wzrostu deficytu budżetowego(stymulacyjna polityka fiskalna). Poprzez obniżkę stóp procentowych oraz wzrost wydatków rządowych, następuje wzrost poziomu produkcji i zatrudnienia;
 • hamowania wzrostu inwestycji i konsumpcji poprzez ograniczenie deficytu budżetowego (restrykcyjna polityka fiskalna). Poprzez podwyżkę stóp procentowych oraz ograniczenie wydatków rządowych, następuje zmniejszenie inwestycji a w konsekwencji spadek poziomu produkcji i zatrudnienia.

Zobacz także interesujące frazy:

 • polityka fiskalna państwa;
 • aktywna polityka fiskalna;
 • polityka fiskalna i monetarna;
 • ekspansywna polityka fiskalna;
 • restrykcyjna polityka fiskalna;
 • pasywna polityka fiskalna;
 • aktywna i pasywna polityka fiskalna;;
 • polityka fiskalna w polsce;
 • polityka monetarna i fiskalna;
 • polityka fiskalna ekspansywna;
 • polityka fiskalna ue;
 • polityka fiskalna polski;
 • polityka fiskalna restrykcyjna;
 • dyskrecjonalna polityka fiskalna;
 • ekspansywna i restrykcyjna polityka fiskalna.